Konut ve İşyeri Aboneliği

Abonelik ile ilgili belgeler ile GASKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisimize Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen ya da noterce hazırlanan vekaletname ile belirlenen vekilin başvurması gerekmektedir.

 

Konut Aboneliği İçin; 

  • Mülk Sahibi iseniz TAPU fotokopisi, kiracı iseniz KİRA KONTRATI
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Taşınmaza ait YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
  • DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi

 

İşyeri Abonelliği İçin;

  • Mülk Sahibi iseniz TAPU fotokopisi, kiracı iseniz KİRA KONTRATI
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Taşınmaza ait YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
  • Tüzel kişilerde NOTER TASTİKLİ İMZA SÜRKÜSÜ veya YETKİ BELGESİ
  • DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi

 

 

Mülk alımı , Kiralanması ve Mülkten Ayrılırken Yapılması Gerekenler

Mülke ait su aboneliği olup olmadığı ve sayacın üzerindeki endeksi alarak Abone İşleri servisimize başvurarak abonelik devir işlemini gerçekleştiriniz.Mülke ait abonelik yok ise su kullanımı yapmadan abonelik işlemi yapmak üzere kurumumuza başvurunuz.

Abonesiz Su Kullanımı

GASKİ ile su, kuyu suyu vs. vukavelesi yapan gerçek veya tüzel kişilere "abone " adı verilir.İdaremizle abonelik sözleşmesi yapmadan su kullanmayınız.Abonesiz su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için "kaçak su kullanım tutanağı" tanzim edilerek kullanım yapan su miktarı yönetmelik gereği cezalı olarak tahakkuk ettirilmekte ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Mülkten ayrılırken abonelik sözleşmenizi mutlaka iptal ettiriniz.İptal edilmeyen aboneliklerde mülkü terk etseniz dahi ilave tahakkuklardan dolayı yükümlü bulunursunuz.

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0