GASKİ 2018 Yılı 2. Olağan Genel Kurulu

Genel Kurulumuzun  2018 yılı 2.Olağan Toplantısının 1.Birleşimi 12 Kasım 2018 Pazartesi Günü saat 15.30'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Bir sonraki birleşim 29 Kasım 2018 Perşembe Günü saat 16.00'da yapılacaktır.

GASKİ GENEL KURULU 2018 YILI 2.OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ


1- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin  Görüşülmesi.

2- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Performans Programının Onaylanmasının Görüşülmesi.

3- GASKİ Genel Müdürlüğünün Su ve Atıksu Tarifelerindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.

4- GASKİ Genel Müdürlüğüne ait (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin  Onaylanmasının Görüşülmesi.

5- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğümüzün denetimi sonucunda düzenlenen 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.


Haber Tarihi : 12-11-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0