2018 Yılı 1.Olağan Toplantısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı 1.Olağan toplantısının ikinci birleşim toplantısı gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda 4 madde görüşüldü.

GÜNDEM:

1- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Yılı Faaliyet Raporu Görüşüldü.

2- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Kesin Hesap, Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelleri Görüşüldü.

3- Mülkiyeti GASKİ Genel Müdürlüğüne ait Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 6498 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.537,15 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı ile 15 Temmuz Mahallesi, 4736 ada, 2 parselde kayıtlı 5.941,49 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan 46,99 m²'lik hissemizin satış izni verilmesi hk görüşüldü.

4- Bingöl İli Adaklı Belediye Başkanlığına 2.000 mt. 110’luk HDPE içmesuyu borusunun hibe yolu verilmesi hk görüşüldü.

 


Haber Tarihi : 18-05-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0