GASKİ Genel Kurulu 2018 Yılı 1.Olağan Toplantısı

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM GÜNDEMİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı 1.Olağan toplantısının birinci birleşim toplantısı gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda 7 madde görüşüldü.

GÜNDEM:

1- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

2- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Kesin Hesap, Bilanço ve Kar/Zarar Cetvellerinin Görüşülmesi.

3- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Yılı Genel Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.

4- GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.

5- GASKİ Genel Müdürlüğüne 2 Asıl, 2 Yedek Denetçi Seçilmesi.

6- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" kapsamında Genel Müdürlüğümüze ait (II) Sayılı Boş Kadro  ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği  Cetvellerinin Onaylanmasının Görüşülmesi.

7- Mülkiyeti GASKİ Genel Müdürlüğüne ait Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 6498 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.537,15 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı ile 15 Temmuz Mahallesi, 4736 ada, 2 parselde kayıtlı 5.941,49 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan 46,99 m²'lik hissemize satış izni verilmesi hk.

 

 


Haber Tarihi : 15-05-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0