GASKİ Personeline İSG Eğitimi

Kurum içi eğitimlere önem veren GASKİ, bünyesinde bulunan daire başkanlıklarına bağlı personellere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirme eğitimi verdi. GASKİ Eğitim Şube Müdürlüğü, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasası kapsamında GASKİ personelini bilgilendirmeye devam ediyor.

Tüm Daire Başkanlıklarında bulunan personele “İş Sağlığı Güvenliği Temel Kavramlar, Çalışanın Yasal Hak ve Sorumlulukları ve Yangın” gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İş Güvenliği uzmanı Mehmet Ekinci tarafından verilen eğitimde, şunlara yer verildi: “İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır.”

Genel anlamda yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarının; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak, işletme güvenliğini sağlamak gibi ana konulardan oluştuğu vurgulandı.

 


Haber Tarihi : 03-04-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0