Taşeron Geçiş Kesin Sonuçları

696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAŞERONUN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ KESİN SONUÇLARI

 

İ     L     A     N


696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Genel Müdürlüğümüz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Kesin Sonuçları


KARAR TARİHİ : 29/03/2018
KARAR NO        : 09

Sınav Kurulu, Sınav Kurulu Başkanının başkanlığında, 29/03/2018 tarihinde saat 09.00’da toplanarak;

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de, belirtilen kriterler dâhilinde sınava girme hakkı elde eden taşeron işçilerin, şirket işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Genel Müdürlüğümüzde oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olan kişilerin, İdaremiz bünyesindeki şirkete işçi statüsünde geçmelerine karar verilenlerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları ekli listede sunulmuştur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları sonuçlandığı zaman, Tespit Komisyonunca yeniden değerlendirilecek olup, bu kişilerin isimlerinin www.gaski.gov.tr adresinde yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 29/03/2018

Taşeron İşçi Statüsüne Geçiş Kesin Sonuç Listesi


Haber Tarihi : 29-03-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0