Taşeron Sınav Sonuçları

696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇLARI


696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ nin geçici 24. maddesi doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 39. maddesi hükmüne göre idaremizin şirketinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları ekteki listededir.

SINAVIN SONUCU VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, Kurumumuz internet adresinde ilan edilmiştir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

Başvuru sahipleri hakkında; ilgili makamlarca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği çerçevesinde yürütülen arşiv araştırması halen devam etmekte olup, gelecek cevaba göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYULUR.


Sözlü ve Uygulamalı Personel Sınav Sonuç Listesi

BİLGİ İÇİN, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(0342) 211 13 00  Dahili : 3620 - 3621


Haber Tarihi : 26-03-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0