Sınava Katılmayı Hak Kazanan Taşeronlar

696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TAKVİMİ

Genel Müdürlüğümüzün 30.01.2018 tarihli ve E.2018-120 sayılı olur yazısı ve 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK nin geçici 24. maddesi doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 39. maddesi hükmüne göre Şirket kadrolarına geçiş için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav aşağıdaki tabloda belirtildiği tarihlerde uygulanacaktır,

Adaylar, sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

Komisyon üyelerinin kendi birimlerindeki iş yoğunluğunun çok fazla olması halinde planlanan tarihteki sözlü ve uygulama sınavı adaylara bir gün önceden haber vermek kaydı ile uygun görülecek tarihte yapılabilecektir.

Başvuru sahipleri hakkında; ilgili makamlarca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği çerçevesinde yürütülen arşiv araştırması halen devam etmekte olup, gelecek cevaba göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

NOT: Mazereti olanlar için telafi sınavı, 26/03/2018 tarihinde Merkez Bina 1. Kat Toplantı Salonunda saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
 
İLGİLİLERE DUYULUR.

Sözlü Sınava Katılacak Personel Listesi

Uygulamalı Sınava Katılacak Personel Listesi


BİLGİ İÇİN, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 (0342) 211 13 00  Dahili : 3620 - 3621

 


Haber Tarihi : 05-03-2018

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP54\ext\php_pdo_oci.dll' - Access is denied. in Unknown on line 0