GASKİ Çalışanlarına İSG Eğitimi Verildi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanlarına İSG eğitimi verildi.

 

GASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime taşeron firma bünyesinde görev yapan çalışanlar katıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereğince İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca düzenlenen eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Halil Kaya verdi.

 

İş güvenliğinin her şeyden önemli olduğu belirten Kaya, eğitimde çalışanlara; çalışma hayatında nelere dikkat etmeleri gerektiğini, iş kazasının nedenlerini, çalışanların tehlikeli hareket ve tehlikeli durumları ortadan kaldırdıklarında iş kazalarının yüzde 98 oranında önleyebileceğini belirterek dünyada ve ülkemizde iş kazalarına birçok örnekler vererek iş güvenliğinin önemini vurguladı.

 
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düştüğünü kaydeden Kaya, işveren ve çalışanın sorumluluklarını yerine getirmede 6331 sayılı iş kanununun çok önemli bir açılım olduğunu söyledi. 
Genel iş güvenliği kuralları, güvenli bir iş ortamı oluşturulması, iş kazalarının istatistiksel rakamları,  iş makineleriyle çalışmalarda güvenlik ve acil durumlarda yapılması gerekenler, iş yerlerinde meydana gelebilecek kaza riskleri gibi konu başlıklarında sunumlar yaptı.

 

Verilen eğitimi değerlendiren GASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Eğitim ve İş Güvenliği Şube Müdürü Ali Zer Yılmaz ise; "Amacımız zamanında ve doğru risk analizi yaparak iş güvenliği yaklaşımını benimsetmek, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmektir. İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, çalışanların olası iş kazalarına karşı önlemler almasını sağlamak ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.” dedi.

 


Haber Tarihi : 11-01-2017

Önceki Sayfa

Ana Sayfa

GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012